Ана Филипчева
Product Manager
во Алкалоид АД од 2012 година
Симона Николова
Финансиски сметководител
во УРЕТАНИ ДООЕЛ Штип
Јана Стојаноска
Управител
Транслог Експрес Дооел
Жанета Ѓорѓиевска Бадаровска
Управител
Основач на Камел 98 ДОО Виница
Бранко Богучевски
Brenntag Cooperation
Business development manager for N. Macedonia, Albania and Kosovo
Mаја Бојаџиева
Менаџер за операции
Маком Треф Плус ДОО - Увоз - Извоз - Радовиш
Марија Михаилова
Менаџер за квалитет
МАКПРОГРЕС ДОО Виница
Димитар Филипов
Менаџер за производство
РУЕН ИНОКС Автомобиле Кочани
Горан Николов
Раководител
ЕЛТЕ светот на алатите
Живко Ристовски
Директор на производство
Специјал Продукт ДООЕЛ
Викторија Трајкова Шотароска
Извршен директор за Македонија и регионален менаџер за Косово и Албанија
П.И.К. Ко
Стојанчо Митев
Оперативен директор
Мебел Ви Виница
Блаже Барлески
Управител
ДОНИА Дооел Прилеп
Мишел Марков
Export Director
МАКПРОГРЕС ДОО Виница
Панче Стоименовски
Директор на маркетинг и продажба
Мебел Ви Дооел Виница
Зоран Симеонов
Директор за Корпоративен Развој
МАКПРОГРЕС ДОО Виница