Димитар Филипов од Руен Инокс Автомобиле Кочани за неговото искуство од Академијата за извршни менаџери

Прочитајте го искуството на Димитар Филипов од Руен Инокс Автомобиле Кочани за неговото искуство од модулот “ Оперативен менаџмент” во склоп на Академијата за извршни менаџери.