Ивана Караѓозова од Вива Аптеки за нејзиното искуство од Академијата за Извршни менаџери

Ивана Караѓозова од Вива Аптеки беше дел од втората генерација на учесници која успешно ја заврши Академијата за Извршни менаџери на Прогресив. Прочитајте за нејзиното искуство од истата.

Секојдневното работење носи многу предизвици кои мора да ги совладуваме мудро и одговорно. Сето тоа ја налага потребата од надоградување на вештините во бизнис менаџментот. Прогресив Академија е единствената каде во целост се сплотени учењето, дружбата и практиката.