Симона Николова од Техногума ДООЕЛ Штип за нејзиното искуство од модулот “Менаџмент со промени” во склоп на Академијата за извршни менаџери.

Прочитајте го искуството на Симона Николова од Техногума ДООЕЛ Штип за нејзиното искуство од модулот “Менаџмент со промени” во склоп на Академијата за извршни менаџери.