Јана Стојаноска од Транслог Експрес Дооел за нејзиното искуство од модулот Лидерство

Прочитајте го искуството на Јана Стојаноска од Транслог Експрес Дооел за нејзиното искуство од модулот Лидерство при Академијата за извршни директори.

Академијата за извршни менаџери предводена од врвни предавачи кои теоријата и практичната работа ја презентираа на многу едноставен и лесно разбирлив начин за секој од нас, без разлика профсионално од која индустрија доаѓа. За секој еден лидер Прогресив Академија е одличен прозорец на можности во развојот на личната проферсионална кариера.

Модулот Лидерство кој одлично го престстави проф. Билјана Марковиќ Стаменкова, како лидери да ги надградиме лидерските капацитети и ги подобриме своите вештини во водењето на своите тимови, а со тоа да креираме подобри рзултати и го унапредиме бизнисот во целост. – изјави Јана Стојаноска, Управител на Транслог Експрес Дооел.