Сашо Трипуновски: “Во денешниот бизнис свет, опстануваат оние кои се најадаптибилни на промени“

Слушнете ја изјавата на иснтрукторот на Академијата за Извршни менаџери Сашо Трипуновски кој што го предава модулот 2, Менаџмент со промени.