Успешно заврши обуката за специјалисти за управување со опрема при Винчини Академија

Со задоволство споделуваме дека успешно заврши oбуката со втората група учесници во склоп на Виничини Академијата, овој пат за специјалисти за управување со опрема.

Обуката за специјалисти за управување со опрема е една од стручните обуки при Винчини Академијата која е дел од Прогресив Фондација, и има за цел да донесе подлабоки знаења во специјализирана област. Специјалистите за управување со опрема ќе ја осознаат организацијата на одделот за одржување како и нивните работни задачи и обврски, ќе го осознаат вистинското значење на водењето на записи и параметри во секојдневната работа, ќе ги дознаат деталите за пакувањето на кондиторските производи и правилата кои важат, ќе научат што се дефекти на машини, а што е застој во производството и како да се спречат и накрај ќе дознаат што значи оптимизацијата на процесите и зашто е важна истата. Практично ќе се запознаат со системот со QR кодови кој е имплементиран во компанијата, како и ќе учестуваат при симулација на рекламација од купувач или рекламација кон добавувач. Во склоп на обуката ќе се одржи и кајзен ден кој подразбира теориско предавање за кајзен методологијата, разгледување на низа реални примери за примена на оваа методологија како и практична работа со примена на кајзен методологија.

Винчини Академијата ќе ги развива човечките ресурси на Макпрогрес и поширокиот регион. Учесниците ќе ги унапредат нивните технички вештини преку воведната обука, обуката за пекари, обуката за специјалисти за управување со машини и обуката за чоколатиери.

Честитки на сите учесници кои се дел од Винчини Академијата.