Марија Михаилова од МАКПРОГРЕС ДОО Виница за нејзиното искуство од модулот „Иновации преку напредни технологии“

Прочитајте го искуството на Марија Михаилова од МАКПРОГРЕС ДОО Виница за нејзиното искуство од модулот „Иновации преку напредни технологии“ при Академијата за извршни директори.