Учесници

Јана Стојаноска од Транслог Експрес Дооел за нејзиното искуство од модулот Лидерство

Прочитајте го искуството на Јана Стојаноска од Транслог Експрес Дооел за нејзиното искуство од модулот Лидерство при Академијата за извршни директори. Академијата за извршни менаџери предводена од врвни предавачи кои теоријата и практичната работа ја …

Јана Стојаноска од Транслог Експрес Дооел за нејзиното искуство од модулот Лидерство Прочитај повеќе »

Маја Бојаџиева од МАКОМ ТРЕВ ПЛУС ДОО – Увоз-Извоз-Радовиш за нејзиното искуство од модулот Човечки ресурси и управување со таленти

Прочитајте го искуството на Маја Бојаџиева од МАКОМ ТРЕФ ПЛУС ДОО – Увоз-Извоз-Радовиш за нејзиното искуство од модулот Човечки ресурси и управување со таленти при Академијата за извршни директори. Иновативна програма со уникатен спој на …

Маја Бојаџиева од МАКОМ ТРЕВ ПЛУС ДОО – Увоз-Извоз-Радовиш за нејзиното искуство од модулот Човечки ресурси и управување со таленти Прочитај повеќе »

Панче Стоименовски од МЕБЕЛ ВИ Виница за неговото искуство од модулот ”Финансии”

Прочитајте го искуството на Панче Стоименовски од МЕБЕЛ ВИ Виница за неговото искуство од модулот „Финансии“ при Академијата за извршни директори. За да функционираме ефективно во овој свет на брзи промени, неопходно е активно следење …

Панче Стоименовски од МЕБЕЛ ВИ Виница за неговото искуство од модулот ”Финансии” Прочитај повеќе »

Блаже Барлески од ДОНИА ДООЕЛ Прилеп за неговото искуство од модулот ”Финансии”

Прочитајте го искуството на Блаже Барлески од ДОНИА ДООЕЛ Прилеп за неговото искуство од модулот „Финансии“ при Академијата за извршни директори. “Уникатната наставна програма која што се реализира во Академијата за извршни менаџери (дел од …

Блаже Барлески од ДОНИА ДООЕЛ Прилеп за неговото искуство од модулот ”Финансии” Прочитај повеќе »

Мишел Марков од МАКПРОГРЕС ДОО Виница за неговото искуство од модулот ” Продажба и маркетинг”

Прочитајте го искуството на Мишел Марков од МАКПРОГРЕС ДОО Виница за неговото искуство од модулот „Продажба и маркетинг“ при Академијата за извршни директори. “Живееме во време на глобализација, интернационализација, брзи промени и зголемена конкуренција. Компаниите …

Мишел Марков од МАКПРОГРЕС ДОО Виница за неговото искуство од модулот ” Продажба и маркетинг” Прочитај повеќе »

Зоран Симеонов од МАКПРОГРЕС ДОО Виница за неговото искуство од модулот ” Продажба и маркетинг”

Прочитајте го искуството на Зоран Симеонов од МАКПРОГРЕС ДОО Виница за неговото искуство од модулот „Продажба и маркетинг“ при Академијата за извршни директори. “Континуираното усовршување е премногу важно за да биде запоставено, а на секој …

Зоран Симеонов од МАКПРОГРЕС ДОО Виница за неговото искуство од модулот ” Продажба и маркетинг” Прочитај повеќе »

Жанета Бадаровска Ѓорѓиевска од КАМЕЛ 98 ДОО Виница за нејзиното искуство од модулот „Иновации преку напредни технологии“

Прочитајте го искуството на Жанета Бадаровска Ѓорѓиевска од КАМЕЛ 98 ДОО Виница за нејзиното искуство од модулот „Иновации преку напредни технологии“.   Дигиталната трансформација е неопходен услов и незапирлив процес во ова време ако се земат …

Жанета Бадаровска Ѓорѓиевска од КАМЕЛ 98 ДОО Виница за нејзиното искуство од модулот „Иновации преку напредни технологии“ Прочитај повеќе »

Марија Михаилова од МАКПРОГРЕС ДОО Виница за нејзиното искуство од модулот „Иновации преку напредни технологии“

Прочитајте го искуството на Марија Михаилова од МАКПРОГРЕС ДОО Виница за нејзиното искуство од модулот „Иновации преку напредни технологии“ при Академијата за извршни директори.

Викторија Шотароска Трајкова од П.И.К.Ко ДООЕЛ Скопје за нејзиното искуство од Академијата за извршни директори

Прочитајте го искуството на Викторија Шотароска Трајкова од П.И.К.Ко ДООЕЛ Скопје за нејзиното искуство од Академијата за извршни директори.

Димитар Филипов од Руен Инокс Автомобиле Кочани за неговото искуство од Академијата за извршни менаџери

Прочитајте го искуството на Димитар Филипов од Руен Инокс Автомобиле Кочани за неговото искуство од модулот “ Оперативен менаџмент” во склоп на Академијата за извршни менаџери.